Opublikowano:

Przerwany marsz

Wieczornica

„Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!
Dziś pamięć o przeszłości nakazała się nam w tym miejscu spotkać, aby przypomnieć ważne dla narodu polskiego daty  – 1 i 17 września 1939r., kiedy to hitlerowskie Niemcy a potem ZSRR dokonały napadu na Polskę.
 

W tym roku we wrześniu obchodziliśmy 80 rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń. Jutro, 5.10. przypada symboliczna rocznica zakończenia wojny obronnej Polski w 1939 – bitwa pod Kockiem. Kilku świadków tamtych wydarzeń jest wśród nas, ale zwracam się także do Młodych, dla których II wojna światowa to odległa historia. Stoimy w miejscu szczególnym i to co tutaj się wydarzyło obliguje nas do przekazywania wiedzy i wyciągania wniosków  z tragicznych wydarzeń naszej polskiej historii.  Wojny są najgorszym i najokrutniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów między ludźmi, ale mimo wciąż się zdarzają.
   Obecnie żyjemy w wolnym kraju. Jednak wolność, to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim wielki obowiązek. Z wolności musimy nauczyć się korzystać tak, aby jej nie utracić. Dziś spotykamy się przy tablicy upamiętniającej pomordowanych mieszkańców Paszk Dużych i Małych przez Gestapo i UB , żeby wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy włączyli się w czynna walkę z okupantem.
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą przyszłość”.
Takie słowa widnieją na bramie wejściowej Cmentarza zasłużonych na Pęksowym Brzysku w Zakopanem., na którym spoczywają wybitni Polacy.” – Tymi słowami Dyrektor Szkoły p. Ireneusz Mroczek rozpoczął uroczystość pt” Przerwany marsz”.
Wieczornica została przygotowana przez P. Elżbietę Jurek i p. Urszulę Jastrzębską.
Po apelu uczniów o pokój , p. E. Jurek przedstawiła życiorys p. Jana Artymiuka – pilota z Branicy Suchowolskiej, który w czasie II wojny walczył w Polskim Dywizjonie 300 i 301 w Wielkiej Brytanii. Po zestrzeleniu samolotu przebywał w oflagu a potem do końca życia na emigracji w Australii. Informacje te zostały przekazane przez córkę p. Jana – p. Lucynę. Uczniowie mieli też możliwość posłuchania wywiadu z p. P. Paszkowskim, mieszkańcem wsi Paszki Małe, który opowiedział o pierwszych dniach wojny w Paszkach.
Koniec wieczornicy został uwieńczony ogniskiem, gorącą herbatą i grochówką.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń p. – p. Barbara Palica, zastępca Wójta – p. Anna Grochoła, radny  – p. Michał Wierzchowski, p. Sołtys – K. Krzyształowicz i p. K. Borkowska, p. Zbigniew Kania, rodzice, dziadkowie i uczniowie.