Pracownicy

Pracownicy

LP. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot/funkcja
1.       Mroczek Ireneusz Wychowanie fizyczne, dyrektor szkoły
2.       Bełczącka Anna Język polski
3.       Cisak Katarzyna Religia
4.       Dudek Barbara Matematyka, Przyroda
5.       Jastrzębska Urszula Fizyka, Informatyka
6.       Jurek Elżbieta Historia
7.       Niewęgłowski Grzegorz Technika, wdż
8.       Oleksińska Joanna Edukacja wczesnoszkolna
9.       Tarłowska Barbara Edukacja wczesnoszkolna
10.   Sałaga Aneta Biologia, geografia
11.   Smęt Mariusz EDB
12.   Sobieszek Monika Język niemiecki, język angielski
13.   Stefaniak Jarosław Muzyka
14.   Badziak Aleksandra Wychowanie przedszkolne
15.   Wojtyczka Marek Chemia
16. Oworuszko Aneta Logopeda