Opublikowano:

NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie w szkole podstawowej w Paszkach Dużych
15 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych włączyła się do ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Czytanie wybranych fragmentów wierszy i baśni spotkało się z dużą uwagą zgromadzonych słuchaczy. Uczennice kl. III czytały baśnie: Wiktoria przeczytała „Kopciuszka”, a Alicja „Kota w butach”. Natomiast Pani Agnieszka Kowalik przeczytała fragmenty „Trzech elektrycerzy” Stanisława Lema i wiersz „Kwoka” Jana Brzechwy. Z kolei Pani Aleksandra Niewęgłowska przytoczyła „Rzepkę”Jana Tuwima. Pani Marzena Ponikowska przeczytała „Piotrusia Pana” oraz „Kicię Kocię i Nunusia na spacerze”. Na zakończenie Pani Joanna Oleksińska odczytała „Słonia Trąbalskiego” i „Bambo” Juliana Tuwima.