Opublikowano:

„Polska- moja Ojczyzna”- Gminny Konkurs Recytatorski

Polska- moja Ojczyzna”- Gminny Konkurs Recytatorski

Szkoła Podstawowa w Żabikowie zorganizowała II edycję konkursu recytatorskiego poświęconego Ojczyźnie. Został on objęty patronatem przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski.

Uczniowie ze szkół podstawowych oraz z oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy prezentowali wiersze patriotyczne w czterech kategoriach wiekowych. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 5 listopada 2019 r. Nagrodzone dzieci otrzymały dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie upominki.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

  1. kategoria uczniów klas I – III

Alicja Wawak- III miejsce

  1. kategoria uczniów klas IV- VI

Gabriela Niewęgłowska – II miejsce

Krystian Wierzbicki – II miejsce

Kinga Morawik – wyróżnienie

  1. kategoria uczniów klas VII- VIII

Maciej Niewęgłowski- II miejsce

Zostali oni przygotowani przez panie Joannę Oleksińską oraz Annę Bełczącką. Radością napawa fakt, że uczniowie ci chętnie i z zaangażowaniem rozwijają swoje uzdolnienia recytatorskie i zainteresowania literaturą polską.